OKULUMUZ

Misyon-Vizyon

Bursa (POMEM) Polis Meslek Eğitim Merkezi Olarak,
 

  • Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine katkı da bulunan,

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Çerçevesinde;

  • İnsan hak ve özgürlüklerini empati kurarak kabullenen ve hukukun üstünlüğüne bağlı, ulusunun milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine sahip olan, suç ve suçlularla mücadelede halkın desteğini alarak;
  • Kuvvet kullanma sınırlarını bilen, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, mesleki kültür, bilgi, beceri ve disiplinin gerektirdiği tavır ve davranışları taşıyan, 
  • Her şartta ve her koşulda gerekli mesleki donanıma sahip Polis Memurları yetiştirmektir.